top of page
Paper Lanterns

HOẠT ĐỘNG

Tại Huỳnh Nguyễn, nguồn nhân sự được đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì thế, Huỳnh Nguyễn tổ chức những sự kiện dành riêng cho nhân sự của mình, nhằm gắn kết các thành viên, tạo cảm giác thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng.

bottom of page