top of page

​TỔ CHỨC

"ĐƠN GIẢN - LINH HOẠT - HIỆU QUẢ"

  • Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản - Linh hoạt - Hiệu quả”, Huynh Nguyen Consultancy chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban hỗ trợ.

  • Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc.

  • Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có một đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn mạnh.

  • Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tự trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Huynh Nguyen Consultancy một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.

  • Huynh Nguyen Consultancy chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Huynh Nguyen Consultancy luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Huynh Nguyen Consultancy luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công của Công ty được chia sẻ cho chính những thành viên xuất sắc, những người làm nên sức mạnh của Công ty ngày nay​​.

bottom of page