top of page
Two Pens on Notebook

LĨNH VỰC M&A

M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Hoạt động M&A ngày càng trở nên phổ biến, và theo đó là các vấn đề liên quan đến pháp lý của một thương vụ M&A

M&A mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên tham gia. Nó không chỉ giúp các doanh nghiệp lớn giảm chi phí đầu tư, giúp các doanh nghiệp nhỏ thoát khỏi nguy cơ phá sản, mà còn giúp doanh nghiệp mới được tạo ra sau M&A có đầy đủ các tiềm lực và thuận lợi để phát triển lớn mạnh, đạt được lợi thế cạnh tranh trên thương trường.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi thực hiện một thương vụ M&A vẫn còn tồn tại rất nhiều những rủi ro pháp lý, những khó khẵn cũng như những thiếu sót nhất định của các bên tham gia. Và thực tế đã chứng minh, hậu quả của các rủi ro không hề đơn giản.

Huỳnh Nguyễn cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn trọn gói để thực hiện một thương vụ M&A giảm thiếu tối đa rủi ro. Huỳnh Nguyễn tư vấn đến khách hàng kế hoạch, hoạch định chi tiết, trình bày những nội dung quan trọng trong việc thực hiện. Bắt đầu tư việc chuẩn bị - Tiền M&A, lập báo cáo thẩm định một cách đầy đủ, tổng quan và chính xác đến việc tham gia đàm phán, ký kết giữa các bên, giúp khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian, tài chính, và rủi ro có thể gặp phải.

bottom of page