top of page
Clock and Plant

THÔNG TIN PHỎNG VẤN

THÔNG TIN CHUNG

  1. Trong trường hợp Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Thực tập sinh đáp ứng đủ điều kiện, Bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Quá thời gian trên, Huỳnh Nguyễn rất tiếc khi chưa thể hợp tác cùng các bạn trong đợt tuyển dụng tương ứng.

  2. Các hồ sơ đáp ứng được điều kiện sẽ Huỳnh Nguyễn liên hệ thông qua Email (và/hoặc các phương tiện liên lạc khác nếu thấy cần thiết), tất cả những thông tin về Thời gian, Địa điểm phỏng vấn, Địa điểm gửi xe (và những thông tin cần thiết cho buổi phỏng vấn khác) sẽ được thông tin trong nội dung Email.

  3. Trong trường hợp Ứng viên không thể đến buổi phỏng vấn và có mong muốn tiếp tục tham gia vào lần phỏng vấn kế tiếp, Ứng viên vui lòng phản hồi qua Email với Bộ phận tuyển dụng đã liên hệ. Sự sắp xếp phỏng vấn và phản hồi sẽ được Bộ phận tuyển dụng tiến hành trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ khi có Phản hồi thay đổi buổi phỏng vấn từ Ứng viên.

  4. Kết quả phỏng vấn: Trong tất cả các trường hợp đến tham gia buổi phỏng vấn tại Huỳnh Nguyễn, Ứng viên đều sẽ nhận được phản hồi về Kết quả phỏng vấn trong thời gian từ 3 - 5 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia buổi phỏng vấn.

THÔNG TIN PHỎNG VẤN

  1. ​Loại hình phỏng vấn: Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp (1 - 1 hoặc các hình thức khác, tùy vào tình hình thực tế).

  2. Nội dung phỏng vấn: Ứng viên chủ động trong việc trình bày bản thân cũng như tại sao Ứng viên phù hợp với công việc, và ngược lại.

bottom of page